ECO

Ohranjanje okolja

To je obljuba, ki jo Hoshizaki vedno spoštuje pri upravljanju lastne proizvodnje. Na podlagi tovrstnega koncepta upravljanja dajejo pri gradnji novih tovarn prednost HARMONIJI z naravnim okoljem.

Hoshizaki Eco Plan je integriran program, ki združuje prizadevanja za razvoj produktov, recikliranje predelave okoljsko vplivnih klorofluoroogljikov in različne druge okoljske ukrepe.

Prizadevajo si za ohranjanje okolja z ukrepi, kot je »Eco Plan«, ki je dolgotrajen program, namenjen preprečevanju globalnega segrevanja in reševanju drugih okoljskih problemov.